BAŞVURU VE İŞLEYİŞ
Kayıt Sırası

  • Yükseköğretim Sınavını kazanan öğrenciler, Cumhuriyet Üniversitesi WEB sayfasından bildirilen  kayıt günlerinde erken kayıt hakkından yararlanarak akademik birimlere kayıt yaptırabilir.
  • Kayıt sırasında görevli akademik personel tarafından kendisine Cumhuriyet Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi işleyişi hakkında bilgi verilir.
  • Kayıt yaptırdığı fakülte/bölüm tarafından belirlenmiş olan akademik danışmanına başvurma konusunda bilgi verilir.

Kayıt Sonrası

  • Akademik birimlere kayıt olan öğrenciler ile ilgili akademik danışmanlara bilgi verilir.
  • Engelli öğrencilere yönelik yapılacak düzenlemeler ile ilgili akademik danışmanların Cumhuriyet Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi personeli ile işbirliği yapması esastır.
  • Akademik danışman görevli olduğu akademik birimde öğrenci ile iletişime geçer.
  • Öğrenciyi Engelli Öğrenci Birimine yönlendirir.
  • Öğrenci var olan özel gereksinimleri ile ilgili Cumhuriyet Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimine başvurur.
  • Öğrenciye üniversite tarafından sağlanabilecek hizmetleri hakkında bilgi verilir.
  • Öğrenci ve birimdeki görevli personel,  birlikte öğrencinin sosyal ve akademik yaşamında varolan gereksinimleri üzerinde tartışarak, çözüm önerilerine karar verirler. Barınma, ulaşım akademik alanlarda gereksinimleri ve çözüm önerilerinin konuşulduğu bu oturumlara öğrencinin devam ettiği akademik birimdeki danışmanı da katılır.
Cumhuriyet Üniversitesinin engelli bireylere yönelik danışmanlık ve destek hizmetlerinden yararlanmak isteyen öğrencilerin, Cumhuriyet Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimine kaydını yaptırması gerekmektedir.