Hakkımızda

   Yükseköğrenim gören engelli üniversite öğrencilerinin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek, öğrencilerin her türlü sosyal ve akademik anlamda ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere; 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 15’inci maddesi gereğince; 14/08/2010 tarihli ve 27672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği" gereği Cumhuriyet Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı olarak kurulmuş ve 28/11/2007 tarihinde Senato tarafından kabul edilen Cumhuriyet Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi kapsamında çalışmalarına başlamıştır.  

   Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklikler yapılması amacıyla hazırlanan  03/01/2013 tarihli ve 28517 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik, yine 25/04/2013 tarihli ve 28636 sayılı resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6462 sayılı “Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik İbarelerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ve 14/02/2014 tarihli ve 28913 Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince Engelli Öğrenci Birimi, “Cumhuriyet Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi” adı altında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde yeniden yapılandırılmış ve Rektörlüğe bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir.