YÖNERGELER

Cumhuriyet Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi
Engelli Öğrenciler Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulamaları Yönergesi